top of page
wings_of_us.jpg

לעמוד מול הדף הלבן זה כמו לעמוד מול בשורה. מה עומד להופיע, מה יתגלה בפני?  מי יגיד לי איך, איפה הכי כואב עכשיו והנה מתגלה הריפוי.

לפני 18 שנים כשהתחלתי ללמוד אסטרולוגיה, ציירתי את ההבנות. בזכות אותה שפה ארכיטיפית, קוסמית, אובייקטיבית נוצר בתוכי גוף שלם להבין את החיים בהקשר רחב יותר. ככה נולדו הסדנאות של ״להשקות את המזל״. זו אני וזה מה שאני עושה. וכאן, אפשר לראות כמה דימויים מהמחברות שלי לאורך השנים שיצרו את ההשראה לשיטה ולדרך הייחודית 

wings_of_us.jpg
Untitled 8.jpg
יומןקורונה32.png
יומןקורונה4.jpg
יומןקורונה36.jpg

״לאורך כל הקריירה האמנותית שלה מביאה מורסאן ליצירותיה אמירה ציורית–אישית הקשורה לתהליכים ביוגרפיים. הפרקטיקה האמנותית שלה מתבססת על יצירה והרכבה של אטלסים ביוגרפים הבוחנים את מעמד היצירה החיה כחלק ממארג החיים הכולל וממקמים את החיבור בין הטקסט המילולי לזה החזותי במרכז זמן האמת של המעשה האמנותי . בכל אטלס ביוגרפי מובילה היצירה לצלילות ופיענוח של מצב מתוך המציאות היומיומית מתוך ההצעה הפרשנית-אישית שהיא מעניקה למצב זה. 

סיגל אריה, 2018 (מתוך טקסט אוצרותי ״טעמו של קיץ בימי שבתאי״) 

MrsMirror.jpg
יומןקורונה41.jpg
קורונה31.jpg
יומןקורונה_13.jpg
יומןקורונה55.jpg
Image (5).jpg
bottom of page