wings_of_us.jpg

לעמוד מול הדף הלבן זה כמו לעמוד מול בשורה. מה עומד להופיע, מה יתגלה בפני?  מי יגיד לי איך, איפה הכי כואב עכשיו והנה מתגלה הריפוי.

עד גיל 30 הייתי מציירת, כותבת, גוזרת, מדביקה, מתייקת בתוך מחברות.  לקראת יצירת התערוכה הראשונה שלי שהתבססה על אחת מהמחברות, סיגל אריה האוצרת ואנכי הבנו כי אלו הם ״אטלסים ביוגרפים״. אלו הם סיפורים ביוגרפים המצויירים כמפת דרכים... ככה הייתי מבינה מה עובר עליי. זו היתה מערכת שלמה של יצירות המבשרות עבר הווה ועתיד. כל ציור הסביר לי לאן לקחת את הפעולה הבאה.

בגיל 23 כשהתחלתי ללמוד אסטרולוגיה, ציירתי את ההבנות. בזכות אותה שפה ארכיטיפית, קוסמית, אובייקטיבית נוצר בתוכי גוף שלם להבין את החיים בהקשר רחב יותר. ככה נולדו הסדנאות של ״עוד שמש״. זו אני וזה מה שאני עושה. וכאן, אפשר לראות כמה דימויים מהמחברות שלי 

wings_of_us.jpg
Untitled 8.jpg
יומןקורונה32.png
יומןקורונה4.jpg
יומןקורונה36.jpg

״לאורך כל הקריירה האמנותית שלה מביאה מורסאן ליצירותיה אמירה ציורית–אישית הקשורה לתהליכים ביוגרפיים. הפרקטיקה האמנותית שלה מתבססת על יצירה והרכבה של אטלסים ביוגרפים הבוחנים את מעמד היצירה החיה כחלק ממארג החיים הכולל וממקמים את החיבור בין הטקסט המילולי לזה החזותי במרכז זמן האמת של המעשה האמנותי . בכל אטלס ביוגרפי מובילה היצירה לצלילות ופיענוח של מצב מתוך המציאות היומיומית מתוך ההצעה הפרשנית-אישית שהיא מעניקה למצב זה. 

סיגל אריה, 2018 (מתוך טקסט אוצרותי ״טעמו של קיץ בימי שבתאי״) 

MrsMirror.jpg
יומןקורונה41.jpg
קורונה31.jpg
יומןקורונה_13.jpg
יומןקורונה55.jpg
%D7%99%D7%95%D7%9E%D7%9F%D7%A7%D7%95%D7%
Image (5).jpg