top of page

סשן אסטרולוגי 

סודות_יסודות1.JPG

המפה האסטרולוגית חושפת מה מוביל אותי, מה מניע אותי, מה קורא בי לגדול, מהם האתגרים שלי ואיך אפשר להתעצם מהם?  סשן אסטרולוגיה הינו שיחה, תמיכה ויצירת מרחב מחוץ ליומיום שמהווה ריפוי לכשעצמו מעצם כניסה אל איזור בתוכנו שמחכה למענה. כך מתבוננים בתמונה העכשווית ומבינים את הכיוון הלאה לעתיד. אלו מפגשים היוצרים תהליך המאפשר גישור בין הרצוי-למצוי. 

השפה האסטרולוגית הינה מרפאת ובונה מול המכאובים, האתגרים, השאלות והיחסים שלנו עם הסביבה וזאת בקצב מותאם לבעל המפה.

הסשן מתקיים לזוגות, יחידים, הורים ילדים, חוויות משמעותיות שצריכים מאור מחודש ובחירת תאריך לאירוע עתידי. 

bottom of page